DỊCH VỤ ĂN UỐNG.

Đăng lúc 21:31:50 19/05/2024

II – Dịch vụ ăn uống 

Thực đơn 300.000đ/người

1. Set Lẩu cá Tầm Tây Bắc

2. Lợn bản nướng

3. Gà đắp đất hoặc gà nướng mật ong

4. Khoai tây chiên

5. Rượu cần

6. Xôi nếp nương/cơm lam

7. Hoa quả tráng miệng

8. Rượu cần

9.Trà đá

 

Thực đơn 250.000đ/người

Menu 1

1. Súp khai vị

2. Lợn bản nướng     

3. Lợn bản hấp     

4. Lợn bản xào lăn     

5. Lòng dồi     

6. Giả cầy     

7. Rau xào theo mùa     

8. Rau luộc theo mùa     

9. Gà đồi nướng mật ong

10. Bò nấu lá lồm     

11. Cá nướng bọc lá chuối     

12. Xôi nếp nương/cơm lam 

13. Canh     

14. Cơm trắng   

15. Hoa quả tráng miệng

16. Trà đá

Menu 2

1. Đặc sản theo mùa ( ốc núi, lươn,…)

2. Lợn bản nướng     

3. Lợn bản hấp     

4. Lợn bản xào lăn     

5. Lòng dồi     

6. Giả cầy     

7. Rau xào theo mùa     

8. Rau luộc theo mùa   

9. Cá suối chiên   

10. Gà đồi 

11. Cháo Lòng

12. Xôi nếp nương/cơm lam 

13. Canh     

14. Cơm trắng   

15. Hoa quả tráng miệng

16. Trà đá

Menu 3

1. Sup khai vị

2. Thịt gà nướng mật ong

3. Thịt lợn nướng

4. Lẩu cá măng chua

5. Thịt bò xào măng chua     

6. Nộm hoa chuối     

7. Đặc sản theo mùa ( ốc đá, lươn nấu mẻ, châu chấu,…)   

8. Trứng rán 

9. Các món rau luôc theo mùa     

10 . Các món rau xào theo mùa     

11. Cơm nếp nương/nếp cẩm/cơm lam   

12 . Cơm trắng     

13. Canh     

14. Hoa quả tráng miệng

15. Trà đá

Menu 4

1. Sup khai vị

2. Thịt gà đắp đất hoặc gà hấp lá chanh

3. Nem thập cẩm

4. Cá nướng lá chuối

5. Thịt bò xào xào lá lồm     

6. Salad     

7. Đặc sản theo mùa ( ốc đá, lươn nấu mẻ, châu chấu,…)   

8. Đậu sốt   

9. Thịt gác bếp hoặc sườn sốt me  

10. Các món rau luôc theo mùa     

11 . Các món rau xào theo mùa     

12. Cơm nếp nương/nếp cẩm/cơm lam   

13 . Cơm trắng     

14. Canh     

15. Hoa quả tráng miệng

16. Rượu cần

 Thực đơn 200.000đ/người

Menu 1

1. Sup khai vị

2. Thịt gà nướng mật ong

3. Thịt lợn nướng

4. Cá đồ dân tộc

 5. Thịt bò xào măng chua     

6. Nộm hoa chuối     

7. Thịt gác bếp

8. Trứng đúc thịt     

9. Các món rau luôc theo mùa     

10 . Các món rau xào theo mùa     

11. Cơm nếp nương/nếp cẩm/cơm lam   

12 . Cơm trắng     

13. Canh     

14. Hoa quả tráng miệng

Menu 2

1. Thịt gà đăp đât

2. Thịt lợn nướng     

3. Cá nướng bọc lá chuối     

4. Thịt bò xào lá lồm

5. Đặc sản theo mùa ( ốc đá, lươn nấu mẻ, châu chấu,…)   

6. Nem thập cẩm

7. Nộm hoa chuối

8. Các món rau luôc theo mùa     

9 . Các món rau xào theo mùa     

10. Cơm nếp nương hoặc cơm lam   

11 . Cơm trắng     

12. Canh     

13. Hoa quả tráng miệng

 

Menu 3

1. Lợn bản nướng     

2. Lợn bản hấp     

3. Lợn bản xào lăn     

4. Lòng dồi     

5. Giả cầy     

6. Rau xào theo mùa     

7. Rau luộc theo mùa     

8. Xôi nếp nương/cơm lam    

9. Gà đồi

10. Cá suối     

11. Cơm trắng     

12. Canh     

13. Hoa quả tráng miệng

Menu 4

1. Thịt gà đồi luộc

2. Thịt lợn bản xào lăn     

3. Cá suối chiên     

4. Thịt bò xào măng chua

5. Đặc sản theo mùa ( ốc đá, lươn nấu mẻ, châu chấu,…)     

6. Sườn nướng hoặc sốt chua ngọt  

7. Các món rau luôc theo mùa     

8 . Các món rau xào theo mùa     

9. Cơm nếp nương hoặc cơm lam   

10 . Cơm trắng     

11. Canh     

12. Hoa quả tráng miệng

Thực đơn 180.000đ/người

Menu 1

1. Thịt gà nướng mật ong

2. Thịt lợn nướng

3. Cá om măng chua     

4. Thịt bò xào thập cẩm

5. Nộm hoa chuối     

6. Thịt gác bếp

7. Các món rau luôc theo mùa     

8 . Các món rau xào theo mùa     

9. Cơm nếp nương hoặc cơm lam   

10 . Cơm trắng     

11. Canh     

12. Hoa quả tráng miệng

Menu 2

1. Thịt gà đồi luộc

2. Thịt lợn bản xào lăn     

3. Cá suối chiên     

4. Thịt bò xào măng chua

5. Salad     

6. Sườn nướng hoặc sốt chua ngọt      

7. Các món rau luôc theo mùa     

8 . Các món rau xào theo mùa     

9. Cơm nếp nương hoặc cơm lam   

10 . Cơm trắng     

11. Canh     

12. Hoa quả tráng miệng

Menu 3

1. Lợn bản nướng     

2. Lợn bản hấp     

3. Lợn bản xào lăn     

4. Lòng dồi     

5. Giả cầy     

6. Gà đồi nướng mật ong

7. Rau xào theo mùa     

8. Rau luộc theo mùa     

9. Xôi nếp nương/cơm lam     

10. Cơm trắng     

11. Canh     

12. Hoa quả tráng miệng

Menu 4

1. Thịt gà đăp đât

2. Thịt lợn nướng     

3. Thịt bò xào lá lồm

4. Cá nướng bọc lá chuối

5. Nộm     

6. Nem thập cẩm

7. Khoai tây chiên

8. Các món rau luôc theo mùa     

9 . Các món rau xào theo mùa     

10. Cơm nếp nương hoặc cơm lam   

11 . Cơm trắng     

12. Canh     

13. Hoa quả tráng miệng

Thực đơn 150.000đ/người 

Menu 1

1. Thịt gà nướng mật ong

2. Thịt lợn nướng

3. Cá đồ lá chuối dân tộc

4. Thịt bò xào măng chua

5. Trứng rán

6. Các món rau xào theo mùa 

7. Các món rau luôc theo mùa

8. Cơm nếp nương/cơm lam

9. Canh

10. Cơm trắng  

11. Hoa quả tráng miệng 

Menu 2

1. Thịt gà đồi luộc 

2. Nem thập cẩm

3. Cá nướng hoặc cá suối chiên

4. Thịt bò xào lá lồm

5. Đậu sốt cà chua

6. Các món rau luôc theo mùa

7. Các món rau xào theo mùa 

 8. Cơm nếp nương/cơm lam

9 . Cơm trắng  

10. Canh      

11. Hoa quả tráng miệng 

Menu 3

1. Lợn bản nướng

2. Lợn bản hấp

3. Lợn bản xào lăn

4. Lòng dồi

5. Giả cầy

6. Rau xào theo mùa

7. Rau luộc theo mùa

8. Xôi nếp nương/cơm lam

9. Cơm trắng

10. Canh

11. Hoa quả tráng miệng

Menu 4

1. Thịt gà rang muối hoặc rang gừng

2. Nem thập cẩm

3. Cá nướng hoặc cá suối chiên

4. Thịt bò xào lá lồm

5. Đậu sốt cà chua

6. Các món rau luôc theo mùa

7. Các món rau xào theo mùa 

 8. Cơm nếp nương/cơm lam

9 . Cơm trắng  

10. Canh      

11. Hoa quả tráng miệng 

Thực đơn 130.000đ/người

Menu 1

1. Gà nướng mật ong

2. Thịt lợn nướng

3. Trứng rán

4. Bò xào măng chua…

5.  Các món rau luộc theo mùa

6.  Các món rau xào theo mùa

7. Xôi nếp nương hoặc cơm lam

8. Cơm trắng

9. Canh

10. Hoa quả tráng miệng

Menu 2

1. Gà rang muối

2. Nem thập cẩm

3. Đậu sốt

4. Bò xào thập cẩm

5.  Các món rau luộc theo mùa

6.  Các món rau xào theo mùa

7. Xôi nếp nương hoặc cơm lam

8. Cơm trắng

9. Canh

10. Hoa quả tráng miệng

Menu 3

1. Cá nướng bọc lá chuối

2. Sườn sôt me

3. Bò xào lá lồm

4. Khoai tây chiên

5.  Các món rau luộc theo mùa

6.  Các món rau xào theo mùa

7. Xôi nếp nương hoặc cơm lam

8. Cơm trắng

9. Canh

10. Hoa quả tráng miệng

Menu 4

1. Gà rang gừng

2. Thịt lợn bản nướng

3. Nộm hoa chuối

4. Cá Suối chiên

5.  Các món rau luộc theo mùa

6.  Các món rau xào theo mùa

7. Xôi nếp nương hoặc cơm lam

8. Cơm trắng

9. Canh

10. Hoa quả tráng miệng

 

Menu Tự Nướng BBQ

Thực đơn BBQ 150.000đ/người 

1. Gà nướng tẩm mật ong

2. Lợn nướng

3. Xúc Xích

4. Bò ướp mắc kén

5. Ngô, khoai

6. Rau thơm các loại

7. Bánh mỳ

Thực đơn BBQ 200.000đ/người

1. Gà nướng tẩm mật ong

2. Lợn nướng

3. Cá bọc lá chuối

4. Bò ướp mắc kén

5. Ngô, khoai

6. Rau thơm các loại

7. Xúc Xích

8. Cơm lam

9. Hoa quả tráng miệng

Thực đơn BBQ 250.000đ/người

1. Gà nướng tẩm mật ong

2. Lợn nướng

3. Cá bọc lá chuối

4. Bò ướp mắc kén

5. Ngô, khoai

6. Rau thơm các loại

7. Tôm nướng

8. Cơm lam

9. Xúc xích

10. Bánh Mỳ 

11. Hoa quả tráng miệng

Thực đơn BBQ 300.000đ/người

1. Gà nướng tẩm mật ong

2. Lợn nướng

3. Cá bọc lá chuối

4. Bò ướp mắc kén

5. Tôm nướng

6. Hàu nướng mỡ hành

7. Ngô, khoai

8. Rau thơm các loại

9. Bánh mỳ

10. Cơm lam

11. Rượu cần

12. Trà đá

13. Hoa quả tráng miệng

 

- Thực Đơn L

+ Lẩu Thập Cẩm: 600.000-1.000.000đ

+ Lẩu Cá Lăng: 700.000 - 1.000.000đ

+ Lẩu Cá Tầm : 1.000.000 - 1.500.000đ 

- Lợn cắp nách nướng nguyên con : 250.000 - 300.000đ/kg ( tùy tình trạng từng con)

Ăn sáng suất 35.000đ:

+ Xôi thịt nướng

+Cháo gà,

 +Mỳ tôm bò gà

+ Bún phở bò gà

+ Cơm lam thịt nướng…

Thc đơn sáng 50.000đ/sut có thêm 1 đ ung ( sa/café….) / hoa qu

 

* Giá mt c lá có th thay đi theo giá ln th trưng, vui lòng liên h trc tiếp vi nhà hàng. Xin cm ơn !

Liên hệ: 0915.637.288 để có những bữa ăn ngon tại Bản Lác Mai Châu 

0915.637.228